Συμμετοχή του Γιώργου Ξηραδάκη στο 1ο Greek Corporate Governance Summit -Σεπτέμβριος 2019

Ο κ. Ξηραδάκης συμμετείχε στο 4 Πάνελ του 1ου Greek Corporate Governance Summit με τίτλο "Τhe value of Corporate Governance for non- listed Companies & SME's"

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *